Przejdź do treści

– Korzystacie Państwo ze strony mok.olsztyn.pl, która jest własnością Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, z siedzibą przy ul. Dąbrowszczaków 3 (10-538 Olsztyn), zwanego dalej MOK.

– Polityka prywatności określa podejście MOK do informacji osobistych i danych osobowych Użytkowników, które zostały podane podczas korzystania z naszego serwisu www. Poniżej przedstawiono dodatkowe procedury ochrony prywatności. Prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki Prywatności przed skorzystaniem z usług naszej strony www z podaniem jakichkolwiek danych.

– MOK informuje, że respektując prawo do prywatności, gromadzi tylko te dane osobowe, które są niezbędne przy elektronicznej rejestracji Użytkownika w systemach rezerwacji i sprzedaży biletów na wszelkie formy aktywności oraz ich obsługi w ramach działalności statutowej MOK. Ponadto dane osobowe, otrzymywane od Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie przez MOK w celach służbowych (np. wysłania odpowiedzi na pytania Użytkownika), dane są gromadzone tylko przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim nastąpiło przekazanie danych i obowiązków ustawowych wynikających z przepisów szczegółowych, jakie musi spełniać MOK (okresy przechowywania danych na potrzeby, np. ZUS, US) lub do czasu wycofania zgody Użytkownika (newsletter). Dane osobowe nie są udostępniane żadnym innym podmiotom (poza firmami świadczącymi usługi polegające na obsłudze systemów rezerwacji i sprzedaży biletów, systemów informatycznych umożliwiających rozsyłanie newslettera, gromadzeniu i przechowywaniu danych, poczty elektronicznej i firmom serwisowym).

Bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych


– W trosce o jak największą ochronę powierzonych nam danych osobowych MOK, jako administrator danych wyznaczył do wszelkich spraw związanych z ochroną danych osobowych inspektora ochrony danych MOK, z którym można się skontaktować pod adresem iod@mok.olsztyn.pl

– W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących danych osobowych powierzonych MOK prosimy o kontaktowanie się z inspektorem ochrony danych pod wskazanym adresem.

– Kontakt z inspektorem ochrony danych pozwoli na zapoznanie się z takimi prawami, jak prawem dostępu do treści swoich danych, prawem do poprawienia (sprostowania) swoich danych osobowych, prawem do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawach do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawem do przenoszenia danych lub otrzymania kopii swoich danych osobowych. Wszystkie podane nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) i innymi aktami prawnymi dotyczącymi przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Zalecenia przy przesyłaniu danych osobowych


– Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane osobowe w trakcie przekazywania ich przez Użytkownika oraz, aby je ochronić przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Jednakże należy pamiętać,
iż przesyłanie danych drogą mailową w sposób niezaszyfrowany ze strony Użytkownika – naraża dane na niebezpieczeństwo „przechwycenia” przez osoby niepowołane.  Zalecamy stosowanie odpowiednich zabezpieczeń poczty e-mail lub standardów, jakie są przyjęte przez MOK w zakresie przesyłania informacji zawierających dane osobowe przez dedykowane aplikacje szyfrujące.

Newsletter MOK

– Prowadzimy na naszej stronie mok.olsztyn.pl oraz przy wielu organizowanych przez nas wydarzeniach zapisy do naszego newslettera. Za pomocą newslettera informujemy wszystkie zainteresowane osoby o ofercie programowej MOK. Podanie nam swojego adresu e-mail, który wykorzystujemy w bazie newsletter jest zawsze dobrowolne. Adres mailowy przechowywany jest momentu żądania usunięcia go z subskrypcji.

Ochrona prywatności dzieci

– Wiemy, jak ważna jest ochrona prywatności dzieci w Internecie. Nasze portale (strony www) są tak zaprojektowane, że dzieci mogą z nich samodzielnie korzystać (przeglądać). MOK zastrzega jednak, że korzystanie z naszych portali w zakresie (dotyczącym) usług płatnych, jakie świadczymy (np. sprzedaż biletów) jest przewidziana tylko dla osób pełnoletnich co nie wyklucza, że uczestnikami tych zajęć lub warsztatów oraz imprez biletowanych mogą być dzieci.

Modyfikacja informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

– MOK stara się regularnie aktualizować informacje zawarte na swojej stronie www i w zawartości Polityki Prywatności. Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte na stronie www były aktualne z obecnym stanem prawnym i naszymi regulacjami bezpieczeństwa wewnętrznego.

– MOK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przerwy w działaniu systemu, spowodowane nieprzewidywalnymi zdarzeniami (klęski żywiołowe, awarie z winy dostawców usług telekomunikacyjnych).

 

Polityka cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Czym są pliki cookies?

– Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych serwisu, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zazwyczaj cookies zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz unikalny numer.

– Podmiotem, który zamieszcza w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskuje do nich dostęp, jest operator serwisu, a także podmioty trzecie, w tym Google, Facebook i inne.

W jakim celu używamy plików cookies?

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie końcowe użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • sporządzania statystyk, które udzielają informacji nt. tego, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

Rodzaje plików cookies, których używamy

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

  • „sesyjne” (session cookies), czyli pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej;
  •  „stałe” (persistent cookies), przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

W tym pliki cookies:

  • „niezbędne”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • „wydajnościowe”, umożliwiające zbieranie informacji nt. sposobu korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne”, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację jego interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. pliki wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu.

Zarządzanie plikami cookies, zgoda na ich używanie

– Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, tj. przeglądarka internetowa, domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać w każdej chwili przez niego zmienione, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Więcej szczegółowych informacji nt. możliwości i sposobów obsługi plików cookies można znaleźć w ustawieniach oprogramowania, tj. przeglądarki internetowej.

– Operator serwisu informuje, że ograniczenia dotyczące stosowania plików cookies mogą wpłynąć na funkcjonalność stron internetowych serwisu.

– Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być wykorzystywane także przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów.

– Więcej informacji nt. plików cookies można znaleźć w sekcji pomocy w menu przeglądarki internetowej.