Przejdź do treści

XIII Festiwal Kultury Modelarskiej (dzień 1)

Zapraszamy na XIII Festiwal Kultury Modelarskiej z IV Memoriałem plut. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie, 6-7.04.2024

Organizatorzy
Głównym organizatorem jest Olsztyńskie Stowarzyszenie Modelarzy „Warmia”, we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Olsztynie, Szkołą Podstawową nr 2 im. J. Dąbrowskiego w Olsztynie oraz Pałacem Młodzieży w Olsztynie.

Miejsce Festiwalu
Muzeum Nowoczesności, ul. Ryszarda Knosały 3B, 10-010 Olsztyn

Ramowy program XIII Festiwalu Kultury Modelarskiej
Sobota, 6 kwietnia 2024
9:00-14:00 Przyjmowanie modeli na wystawę
12:00-19:00 Wystawa otwarta dla zwiedzających
16:30 Rozpoczęcie pracy sędziów
19:00 Spotkanie integracyjne
Niedziela, 7 kwietnia 2024
9:00-13:30 Wystawa otwarta dla zwiedzających
13:30 Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Uwaga: w związku z odbywającymi się 7 kwietnia wyborami samorządowymi możliwy jest wcześniejszy odbiór modeli po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem.
Podczas Festiwalu planowane są pokazy modeli RC, technik modelarskich oraz warsztaty dla dzieci.

Zasady oceny zgłoszonych modeli
Organizatorzy nie pobierają opłaty startowej.
Sędzia Główny jest powoływany przez Organizatorów przed konkursem.
Sędzia Główny powołuje komisje sędziowskie do oceny odpowiednich kategorii i pełni nadzór ogólny nad ich pracą. Sędziami są wyłącznie członkowie Olsztyńskiego Stowarzyszenia Modelarzy „Warmia”.
Sędziowie nie biorą udziału w rywalizacji konkursowej. Zgłoszone do konkursu modele oceniane są wg zasady „podoba się – nie podoba się”.
Wyniki sędziowania potwierdza Sędzia Główny. Sędzia Główny oraz Organizator mają prawo do ingerencji w wyniki w uzasadnionych przypadkach, np. zbyt małej obsady klas, konieczności łączenia klas itp. Sędzia Główny może powołać nową komisję do ponownego sędziowania wybranych kategorii.
Decyzje komisji sędziowskiej podane do informacji publicznej w dniu zakończenia imprezy są ostateczne i niepodważalne.
Uczestnik może wystawić dowolną liczbę modeli.
Uczestnik może zająć tylko jedno z nagradzanych miejsc w danej klasie. Pod uwagę będzie brany najwyżej oceniony model wykonany przez uczestnika. Uczestnicy, którzy zostaną wyróżnieni otrzymają dyplomy oraz w miarę możliwości nagrody rzeczowe.
Organizatorzy planują przyznanie trzech równorzędnych wyróżnień w każdej klasie. W przypadku wysokiego poziomu wykonania modeli ilość wyróżnień może zostać zwiększona. Analogicznie, w przypadku niskiego poziomu wykonania ilość wyróżnień może być decyzją Organizatorów zmniejszona. O ilości wyróżnień w danej klasie decyduje Sędzia Główny oraz Organizatorzy.
Dołączenie dokumentacji do modelu nie jest obowiązkowe, ale zalecane w przypadku modeli waloryzowanych.
Organizatorzy nie przewidują ubezpieczenia modeli.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przemieszczania modeli w obrębie wystawy w celu efektywnego wykorzystania przestrzeni wystawowej przy zachowaniu niezbędnej ostrożności.
Rywalizacja w klasie odbędzie się w przypadku zgłoszenia co najmniej trzech modeli wykonanych przez co najmniej dwóch zawodników. W przypadku niewystarczającej liczby modeli w danej klasie rywalizacja nie odbędzie się, uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy (nie dotyczy to kategorii wiekowych junior oraz młodzik).
Za kolekcję uważa się przynajmniej trzy modele powiązane tematycznie.
Organizatorzy przewidują nagrody specjalne, a połączone komisje sędziowskie wskażą laureatów poszczególnych nagród.
W trakcie sędziowania komisja sędziowska w porozumieniu z Sędzią Głównym może zdecydować z zmianie podziału na klasy ( połączyć zbliżone kategorie lub w razie potrzeby wydzielić nowe).
Możliwe jest zgłaszanie i fundowanie prywatnych nagród.
Do oceny nie mogą być wystawiane modele, które w latach ubiegłych zdobyły wyróżnienia na Festiwalu w Olsztynie.
Uwaga: rejestracja modeli wyłącznie drogą elektroniczną! Rejestracja zacznie się na 2 tygodnie przed Festiwalem, szczegóły podamy w osobnym ogłoszeniu.
IV Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego
Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego jest częścią XIII Olsztyńskiego Festiwalu Kultury Modelarskiej – rozegrany zostanie jako kategoria specjalna.
Do rywalizacji w Memoriale dopuszczone są modele plastikowe oraz kartonowe w dowolnej skali.
W Memoriale mogą brać udział modele następujących typów samolotów, na których latał Lech Dunajewski:
Tiger Moth, Fairey Battle, Airspeed Oxford, Miles Master, Boulton Defiant, Hawker Hurricane, Supermarine Spitfire Vb, Hawker Tempest, Hawker Typhoon, Bristol Blenheim, Whitley Whitworth, Wellington, Miles Martinet, Hawker Henley, Percival Proctor, PO2, Zlin 26, Junak, Jak 18, Piper H Grasshopper, Kadet (Heinkel He 72 Kadett), Szczygieł (Focke-Wulf Fw 44 Stieglitz), Jungmann.
Modele powinny być wykonane w polskich oznaczeniach (jeśli polskie jednostki używały konkretnego typu samolotu), premiowane będą malowania z dywizjonów 316, 288 i 577 RAF, w których latał Lech Dunajewski.
Jury wyłoni jednego zwycięzcę, który otrzyma IV Memoriał plut. pil. Lecha Dunajewskiego razem z nagrodą rzeczową.
Przewiduje się możliwość ufundowania dodatkowych nagród specjalnych dla innych uczestników Memoriału.
Kategoria specjalna „Model w budowie”
Na XIII Festiwalu Kultury Modelarskiej utrzymujemy kategorię specjalną „Model w budowie”. Naszym celem jest pokazanie zwiedzającym różnych etapów powstawania modelu, waloryzacji używanych przez modelarzy oraz niezbędnego wkładu pracy. Kategoria nie będzie podzielona na skale.
Kategoria specjalna „Pechowe konstrukcje”
Trzynastka zobowiązuje. W tym roku kategorią specjalną będą „pechowe konstrukcje”. Definicja pechowości jest szeroka i zależy wyłącznie od modelarza, ale będziemy oczekiwali uzasadnienia, dlaczego autor pracy uznaje daną konstrukcję za pechową. Być może w tej kategorii znajdzie się model Titanica, być możę inne prace. Mile widziane będą zdjęcia dokumentalne.

Kategorie konkursowe
I. Modele plastikowe
Samoloty:
1 Młodzicy bez podziału na skale (PMS)
2 Juniorzy bez podziału na skale (PJS)
3 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSS1)
4 Seniorzy 1/48 (PSS2)
5 Seniorzy 1/32 i większe (PSS3)
Śmigłowce:
6 Młodzicy bez podziału na skale (PMH)
7 Juniorzy bez podziału na skale (PJH)
8 Seniorzy bez podziału na skale (PSH)
Pojazdy wojskowe na podwoziu kołowym:
9 Młodzicy bez podziału na skale (PMPK)
10 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPK1)
11 Juniorzy 1/48 i większe (PJPK2)
12 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPK1)
13 Seniorzy 1/48 (PSPK2)
14 Seniorzy 1/35 i większe (PSPK3)
Pojazdy wojskowe na podwoziu gąsienicowym:
15 Młodzicy bez podziału na skale (PMPG)
16 Juniorzy 1/72 i mniejsze (PJPG1)
17 Juniorzy 1/48 (PJPG2) i większe
18 Seniorzy 1/72 i mniejsze (PSPG1)
19 Seniorzy 1/48 (PSPG2)
20 Seniorzy 1/35 i większe (PSPG3)
Artyleria bez własnego napędu:
21 Młodzicy bez podziału na skale (PMA)
22 Juniorzy bez podziału na skale (PJA)
23 Seniorzy bez podziału na skale (PSA)
Dioramy:
24 Młodzicy bez podziału na skale (PMD)
25 Juniorzy bez podziału na skale (PJD)
26 Seniorzy bez podziału na skale (PSD)
Statki i okręty:
27 Młodzicy bez podziału na skale (PMO)
28 Juniorzy bez podziału na skale (PJO)
29 Seniorzy 1/700 (PSO1)
30 Seniorzy 1/350 (PSO2)
31 Seniorzy pozostałe skale (PSO3)
Pojazdy Cywilne:
32 Młodzicy (PMPC)
33 Juniorzy (PJPC)
34 Seniorzy (PSPC)
Figurki:
35 Młodzicy bez podziału na skale (PMF)
36 Juniorzy bez podziału na skale (PJF)
37 Figurki Historyczne Seniorzy (PSF1)
38 Figurki Fantasy, Sci-Fi, Warhammer Seniorzy (PSF2)
39 Figurki Popiersia Seniorzy (PSF3)
Kolekcje:
40 Juniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PJK)
41 Seniorzy kolekcje modeli plastikowych bez podziału na skale (PSK)
Inne:
42 Młodzicy Modele z klocków Lego (MKL) – (Uwaga, ograniczenie wymiarów podstawy do 50×50 cm. Za model uznaje się kreatywny projekt, który nie jest złożeniem gotowego zestawu)
43 Juniorzy SF (JSF)
44 Seniorzy SF Wszystko co lata (SSFL)
45 Seniorzy Sci-Fi Wszystko co nie lata (SSF)
46 Modele z innych materiałów – zapałki, metal, drewno
47 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (PI)
II. Modele kartonowe
48 Młodzicy pojazdy (KMP)
49 Młodzicy samoloty (KMS)
50 Młodzicy statki i okręty (KMO)
51 Młodzicy – inne modele (KMI)
52 Pojazdy kołowe Juniorzy (KJPK)
53 Pojazdy gąsienicowe Juniorzy (KJPG)
54 Lotnictwo Juniorzy (KJL)
55 Statki i okręty Juniorzy (KJO)
56 Figurki i Zwierzęta Juniorzy (KJF)
57 Budowle Juniorzy (KJB)
58 Pojazdy kołowe Seniorzy (KSPK)
59 Pojazdy gąsienicowe Seniorzy (KSPG)
60 Artyleria bez napędu Seniorzy (KSA)
61 Pojazdy szynowe Seniorzy (KSPS)
62 Samoloty z napędem śmigłowym Seniorzy (KSSS)
63 Samoloty z napędem odrzutowym Seniorzy (KSSO)
64 Śmigłowce i wiatrakowce Seniorzy (KSH)
65 Figurki, zwierzęta i pojazdy kosmiczne Seniorzy (KSF)
66 Statki i żaglowce Seniorzy (KSSOZ)
67 Statki i okręty do linii wodnej Seniorzy (KSDLW)
68 Okręty Seniorzy (KSO)
69 Budowle Seniorzy (KSB)
70 Inne – wszystko to, co chcielibyście pokazać (KI)

Szczegółowy program można znaleźć na profilu na FB https://www.facebook.com/ModelarzeWarmia oraz stronie internetowej https://modelarzeolsztyn.pl/

XIII Festiwal Kultury Modelarskiej z IV Memoriałem plut. pil. Lecha Dunajewskiego w Olsztynie
6-7 kwietnia (sobota-niedziela)
Muzeum Nowoczesności, ul. Knosały
Wstęp wolny

Dowiedz się więcej

udostępnij

Newsletter

Zapisz się do Newslettera, aby być na bieżąco z informacjami o wydarzeniach i projektach realizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie.

Kartki z Kalendarza

Nadchodzące wydarzenia