KALENDARIUM AKTUALNOŚCI
Miejski Ośrodek Kultury
jest samorządową
instytucją kultury
Miasta Olsztyna

© MOK Olsztyn

adres: 10-538 Olsztyn, ul. Dąbrowszczaków 3 (Kamienica Naujacka MOK)

dyrektor: Marek Marcinkowski

MUZEUM
NOWOCZESNOŚCI

Centrum Techniki

i Rozwoju Regionu

stat4u